Katak ko

Erkein rej jet katak jān juon book im etan in “Jān Jinoin.” Katak kein rej jino ilo Jenesis im etal ñan mour eo an Kraist. Kōm ar bōk lōmnak kōn lesson kein jān juon book etan in “Firm Foundations” jān New Tribes Missions. Ewor juon mool in book in lesson kein ñan wia elaññe kwõ kõnaan.

Kwō ruwainene in download im kajerbal lesson kein. Katak kein rej ilo PDF format.

Lesson 1 Bible photo

Lesson 2

Lesson 3

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 7

Lesson 8

Lesson 9

Lesson 10

Lesson 11

Lesson 12

Lesson 13

Lesson 14

Lesson 15

Lesson 16

Lesson 17

Lesson 18

Lesson 19

Lesson 20

Lesson 21

Lesson 22

Lesson 23

Lesson 24

Lesson 25

Lesson 26

Lesson 27

Lesson 28

Lesson 29

Lesson 30

Lesson 31

Lesson 32

Lesson 33

Lesson 34

Lesson 35 

Lesson 36

Lesson 37

Lesson 38

Lesson 39

Lesson 40

Lesson 41

Lesson 42

Lesson 43

Lesson 44

Lesson 45

Lesson 46

Lesson 47

Lesson 48

Lesson 49

Lesson 50

Lesson 51

Lesson 52

Lesson 53

Lesson 54

Lesson 55

Lesson 56

Lesson 57

Lesson 58

Top